THERMOFLUX Logo Vektorsko 3

Interio 22 kW

Котелот Interio 22kW е котел со модерен дизајн наменет за корисници кои немаат доволно простор за поставување котел. Котелот е компактен и доволно му е само 1m2 за поставување, така да може да се смести и во најмалата просторија. Резервоарот за пелети кој собира 50kg, дигиталната регулација со програма за седум дена, гусеното ложиште, циркулационата пумпа, експанзиониот сад и сигурносниот вентил кои се вградени во котелот го прават поедноставен за вградување и употреба.

Котелот Interio 22kW претставува идеално решение за загревање на простотот, за сите оние кои имаат проблем со сместувањето на котелот. Котелот има вертикални цевни топлински изменувачи и се наменети за приклучување на систем за централно греење. Котлите се топлотно изолирани така што немаат загуба на топлина во просторот.

Контролниот панел овозможува едноставно регулирање на топлината, промена на опции и прилагодување кон индивидуалните потреби на корисникот. Можноста за програмирање на палењето и гасењето (4 пати дневно палење и 4 пати дневно гасење) како и можноста за приклучување на собен термостат овозможуваат удобност и потполно автоматска работа на котелот.

 

Дополнителна опрема

GSM модем

Собен термостат

13077088_1114850361900156_136717300961699785_n THERMOFLUX INTERIO KOTEL 22kW

Технички карактеристики

Interio 22
1 Тежина kg. 240
2 Јачина kW 7-22
3 Содржина на вода L 40
4 Потребен оџак mbar 0,05/0,1
5 Доводен / повратен vod inch 1”
6 Температура на издувни гасови oC cca 160
7 Работна температура oC 50-80
8 Максимален работен притисок Bar 2,5
10 Длабочина mm 710
11 Ширина mm 675
12 Висина mm 1305
13 Дијаметар на оџак mm 80
14 Висина на одвод / довод mm 960 / 151
15 Количина на пелети во резервоарот kg 50
16 Потрошувачка на ел. енергија номинално/максимално W 90 / 410
17
18 Min/max потрошувачка на пелети kg/h 1,3-4,8
19 Гориво Пелети
20 Извод на оџак ( горе/назад ) назад