Logo_Eden

Fcc

Каналски вентилоконвектори со голем проток на воздух во 2 верзии и 7 големини, за 2 и 4 цевен систем. Носечката структура е од галванизиран метален лим додека изменувачите се од бакарни цевки втиснати во алуминиумски ламели (3,4,5,и 6 редови).
Одлично ги задоволуваат сите барања каде е предвидено централен уред со капацитети на воздух од 700 to 10.000 m3/h, додека различните можности за каналско поврзување овозможуваат инсталации за греење и ладење на различни средини приватни резиденции, канцеларии, локали и сл.

• 7 големини
• 2 верзии за инсталирање
• Капацитет на ладење: 3,20 ÷ 50,60 kW
• Капацитет на греење(50°):4,30 ÷ 60,10 kW
• Капацитет на греење(70°): 7,24 ÷ 100,81 kW
• Проток на воздух: 678 ÷ 9.250 m3/h

Сертификат

Сертификат

Надворешен линк