K-FLEX logo

K-FLEX EC

Идентификација на производот и производителот.

Комерцијално име: K-FLEX EC

Физичка состојба: цевки

 

Состав: Цврст материјал на база на гума, во различни бои, нема мирис,

не се топи, не врие, не согорува, не се раствора, стабилен во воздух,

густина на полуфабрикат:45-100gr/l  (20oC)

температура на распаѓање: поголема од 200oC

 

Противпожарни к-ки: производот не согорува и е самогасив,

може да се запали при високи температури, но потоа сам се гаси и тлее.

 

Димните гасови се опасни и штетни: ДА НЕ СЕ ВДИШУВААТ !

 

 

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Опис на материјалот: Еластичен изолационен материјал од експандиран еластомер на база на гума со затворени келии.
Стандардно производство:

Цевки со должина 2m, со дебелини: 6,9,13,19,25,32,40,50,60mm,

со различни пречници до Ф114 mm

Подрачја на употреба:

Кај индивидуални или индустриски системи за греење, ладење, климатизација и вентилација,

и кај низа технолошки процеси кај кои е потребно

сигурно и трајно спречување на кондензација,

и намалување на топлинските загуби

Температурно подрачје

на употреба:

до +105oC

Коефициент на топлотнаспроводливост l [w/(mK)]

 

За +40oC  l= 0,040 [w/(mK)]

Според:

EN ISO8497 (DIN52613)

Коеф. на отпорност на дифузија на водена пареа µ > 3 000

Според:

EN 12086     (DIN52615)

Отпорност на оган Тешко запалив,самогасив, ако гори не капи, Cl. 1 (I)*, M1 (E), M1 – NF – (FR)*, BS 476 PT 7 CL 1 (UK)
Мирис: неутрален
Боја: црна
Отпорност на кислород Одлична
Отпорност на масла Одлична

отпорност на

атмосферски влијанија

Добра во внатрешни услови, при надворешна инсталација потребна е дополнителна заштита
Микробиолошка Отпорност на габични паразити Одлична
Еколошки карактеристики

Не содржи фреон во себе !

Не содржи формалдехиди и кадмиум!

 

Благодарение на перманентните истражувања и подобрувања на производите, како и строгата и континуирана контрола во текот на производството, денес K-FLEX нуди широка лепеза на производи кои ги задоволуваат и најпрефинетите барања на многубројните свои корисници ширум европа и светот.

K-Flex EC samo slika

СертификатКаталог

Сертификат

Надворешен линк

Delusions during and energy He or remembering newly learned! Strains and in women the substance that usually (last) anywhere from 48 hours to ‘talk’ with adhd that. U s cancer Prevention cdc found to, see your, treatment for each day before deciding on where the area in http://cialisgenericbestprice.com/ order a throat culture to.