l7

РЕГИСТРИ

Топли и естетски!             

Рамни и бели

Регистрите брзо се најдоа на врвот на најкористени радијатори благодарение на можностите кои ги нудат.
Нивната функционалност се зголеми заради нивната форма која овозможува сушење, закачување како и естетскиот изглед.
Различна ширина и висина.
Ширина 400mm – 800mm
Висина 700mm – 1800mm

Најмудро загревање на Вашата бања.

 

Registar slika 3

Registar slika 2    REGISTAR

капацитет(ΔT=60°C) капацитет(ΔT=50°C)
PEKPAN L=450, H=1000 – рамен 509 Watt 405 Watt
PEKPAN L=450, H=1200 – рамен 595 Watt 472 Watt
PEKPAN L=450, H=1400 – рамен 657 Watt 516 Watt
PEKPAN L=500, H=800   – рамен 451 Watt 358 Watt
PEKPAN L=500, H=1000 – рамен 555 Watt 439 Watt
PEKPAN L=500, H=1200 – рамен 648 Watt 514 Watt
PEKPAN L=500, H=1400 – рамен 705 Watt 477 Watt
PEKPAN L=600, H=1200 – рамен 755 Watt 599 Watt
PEKPAN L=600, H=1400 – рамен 821 Watt 652 Watt
PEKPAN L=600, H=1600 – рамен 967 Watt 767 Watt

 


Pekpan-Сертификат-Iso-90001

Каталог

Рekpan-Сертификат-Iso-14001

Pekpan-Сертификат-ohsas-18001

Рekpan-сертификат

Pekpan-сертификат

Pekpan-сертификат

Pekpan-сертификат

Pekpan-сертификат

Pekpan-сертификат 

Надворешен линк