logo-rhoss

Топлински пумпи со ниска потрошувачка Mini-Y NF

THAЕY 105÷111 NF

MINIYgruppo105_G.600x415.best_fit

Капацитет на ладење: 5.6÷11.3 kW

Капацитет на греење: 5.7÷11.8 kW

Опсег на работа до -15°C надворешна температура

Вклучен контролер за кондензација и испарување

Компактна машина со вграден хидрауличен модул

Само адаптирачка логика со варијација на зададени параметри врз основа на промена на оптоварувањето.

Пакетна топлинска пумпа со воздушно ладен кондензатор со аксијални вентилатори и херметички Scroll компресор со R410A  ладилен флуид.

Карактеристики

-Компресор: херметички, ротационен скрол компресор, комплет со термичка заштита –

-Топлински изменувач (водна страна): Соодветно изолиран, плочест изменувач од нерѓосувачки челик, комплет со електричен грејач против  замрзнување и диференцијален пресостат за разлика на притисок.
-Топлински изменувач (воздушна страна) бакарни цевки и алуминиумски ламели, со хидрофилен третман, комплет со заштитна решетка.

-Вентилатор: електричен аксијален вентилатор со надворешен ротор, опремен со внатрешна термичка заштита, заштитни решетки и електронски уред за регулирање.

-Контрола: Флексибилен електронски микропроцесор со Adaptive Function Plus logic функција

-Структура: изработени од галванизиран и обоен челичен лим со када за кондензат со електричен грејач против замрзнување.

 

Модел:THAЕY: топлинска пумпа

Пумпа составена од: циркулатор, експанзионен сад, рачен вентил за воздух, сигурносен вентил.

Резервоар и пумпа: Пумпа составена од: инертен тампон резервоар, циркулатор, експанзионен сад, рачен вентил за воздух, автоматски вентил за воздух, сигурносен вентил.

Фабрички вградена дополнителна опрема (на барање)

-Уред за мек старт (за модели со 230V напојување)

-Грејач на масло во компресор.

-Дигитален влез за двојно сетирање

-4-20 m Aаналоген влез за променливо сетирање

Дополнителна опремакоја се испорачува одвоено:

-Трокрак вентил за топла вода

-Дополнителен електричен грејач, контролиран од вградениот контролер

Надворешна  температура сонда со можност за далечинско контролирање

-Гумени антивибрациони ногарки

-Филтер за вода

-Грејач против замрзнување на бафер резервоарот

– Тастатура со екран за далечинско управување

-Часовник

-Интерфејс за постојана комуникација со останати уреди или за управување на единицата со Rhoss системот на топлинската пумпа

– RS485/USB сериски конвертор

-Rhoss супервизија и подршка

Сертификат

Надворешен линк